dgl 

Opning af DGL filer

Har du et problem med at åbne en .DGL-fil? Vi indsamler oplysninger om filformater og kan forklare, hvad DGL filer er. Derudover anbefaler vi software, der er egnet til at åbne eller konvertere sådanne filer.

Hvad er .DGL filtype?

.dgl filtypenavnet repræsenterer hovedsageligt DigiGuide Language Pack (.dgl) filtypen, der er tilknyttet DigiGuide TV Guide, et betalt Microsoft Windows-program af GipsyMedia Limited. DigiGuide TV Guide tilbyder abonnementsbaseret adgang til deres online-database med løbende opdaterede programoversigter for de fleste tv-kanaler, primært med fokus på Storbritannien. DigiGuide TV Guide udgives som standard på britisk engelsk, men DigiGuide TV Guide bruger sine sprogpakkefiler (.dgl) til at understøtte lokalisering. En .dgl-fil er en struktureret tekstfil, hvori sprogspecifikt tekstindhold for individuelle GUI-elementer og handlinger leveres ved hjælp af BEGIN- og END-angivelser som afgrænsere. Sådanne DGL-sprogpakkefiler kan åbnes og ændres i en hvilken som helst teksteditor. En standardinstallation af DigiGuide TV Guide indeholder to sprogpakker, lang.dgl og usa.dgl, som begge ligger i softwarens installationsmappe. DigiGuide TV Guide tilknytter sig selv til filtypen .dgl lydløst under installationen.


Et andet tilfælde af anvendelse af .dgl-udvidelsen vedrører Das Postleitzahlen-Diagramm, et tysksproget værktøj til kortlægning af områder baseret på ZIP-indekser. Das Postleitzahlen-Diagramm (PLZ-Diagramm) er udviklet til Microsoft Windows af Klaus Wessiepe og udgivet som shareware. Med henvisning til PLZ-Diagramm betegner .dlg-udvidelsen dets lagfiler (PLZ-Layerdatei, .dgl). Hver lagfil (.dgl) gemmer i binær form formerne og betegnelserne for områderne i kortet, f.eks. postnummerområdegrænser. Der kan oprettes brugerdefinerede kortlag i PLZ-Diagramm ved at definere områder på et givet kort og gemme som .dgl-filer ved at vælge "Als Layer-Datei speichern" (Gem som lagfil) i menuen Datei (File).Software til at åbne eller konvertere DGL filer

Du kan åbne DGL filer med følgende programmer:
Digiguide TV Guide
Digiguide TV Guide by GipsyMedia Limited
 
Das Postleitzahlen-Diagramm
Das Postleitzahlen-Diagramm by Klaus Wessiepe, Softwareentwicklung und Vertrieb
 
Digimizer
Digimizer by MedCalc Software
 


Populære formater

Videovejledninger