dxf 

Opening DXF files

Onko .DXF-tiedoston avaamisessa ongelmia? Keräämme tietoa tiedostomuodoista ja voimme selittää, mitä DXF-tiedostot ovat. Lisäksi suosittelemme ohjelmistoja, jotka soveltuvat tällaisten tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen.

Mikä on .DXF tiedostotyyppi?

DXF on avoimen lähdekoodin tiedostomuoto, jota käytetään vektorigrafiikkakuvien sekä tekstifonttien ja 3D-objektien tallentamiseen. DXF-muodon loi Autodesk, Inc. vuonna 1982, ja sen tarkoituksena oli jakaa piirustuksia AutoCAD-ohjelmiston ja vastaavien tietokoneavusteisten piirustussovellusten välillä.

DXF-tiedostomuotoa on pidetty yleisenä piirustusten vaihtoformaattina jo pitkään. Viime vuosina sen suosio on kuitenkin vähentynyt, koska .dxf-tiedostot eivät pysty tukemaan monimutkaisia CAD-elementtejä, kuten dynaamisia lohkoja.DXF-tiedostot tallennetaan yleensä 7-bittisinä tekstiasiakirjoina. Ne koostuvat enintään seitsemästä osasta, jotka puolestaan sisältävät joukon ryhmiä. Kussakin ryhmässä on kaksi riviä: ensimmäinen on ryhmän koodi ja toinen edustaa niihin liittyviä arvoja, joita tarvitaan tietojen tulkinnassa.

DXF-tiedostot ovat saatavilla ASCII- tai binäärimuodossa. Vaikka binäärivaihtoehdot ovat 20-30 % pienempiä ja vievät vähemmän aikaa tuoda/viedä, niitä käytetään harvoin. DXF-muotoon on tehty useita päivityksiä sen ensimmäisen julkaisun jälkeen, joten tiedostomääritykset voivat vaihdella julkaisusta toiseen.Ohjelmisto DXF-tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen

Voit avata DXF-tiedostoja seuraavilla ohjelmilla:
AutoCAD
 
IrfanView
IrfanView by Irfan Skiljan
 
AutoCAD
AutoCAD by Autodesk
 
AutoCAD 2007 - English
 


Suosittuja tiedostomuotoja