cpi 

Het openen van de CPI bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .CPI bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "CPI" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .CPI bestandstype?

De .cpi extensie wordt vooral in verband gebracht met het AVCHD Clip Information (CPI) bestandstype/formaat. AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) is een propriëtaire videocompressie-codec die door Sony en Panasonic samen ontwikkeld is. AVCHD is gebaseerd op de MPEG-4 AVC/H.264 technologie en is breed geïmplementeerd in digitale camcorder-apparaten.

Videoclips die gemaakt zijn met een AVCHD-camera worden opgeslagen als .mts (.m2ts) bestanden. Voor elk .mts bestand wordt automatisch een apart .cpi bestand aangemaakt. Het is een klein, binair bestand dat metadata-informatie bevat (aspect ratio, resolutie, exposure, tijd/datum, enz.) voor het bijbehorende clipbestand. CPI-bestanden hebben altijd dezelfde bestandsnamen als .mts clips, bijv. "001523.cpi" voor "001523.mts".Ze worden opgeslagen onder "AVCHD/BDMV/CLIPINF" en deze bestanden met clipinformatie worden vaak verward voor daadwerkelijke AVCHD-video. Wanneer een poging gedaan wordt om een .cpi bestand te openen met een mediaspeler, wordt de mediaspeler in plaats daarvan doorverwezen naar het bijbehorende .mts bestand. CPI-bestanden zijn niet bedoeld om direct te openen, maar de metadata die ze bevatten wordt gebruikt door software voor videoverwerking.


De .cpi extensie wordt ook gebruikt voor het CPC Compressed Image (CPI) bestandsformaat en -type. CPC staat voor Cartesian Perceptual Compression en omvat een zeer efficiënte methode voor datacompressie, voorgesteld door Cartesian Products, Inc. CPC staat veel betere compressieratio's toe dan TIFF, waarmee het vaak wordt vergeleken.

Met CPC gecomprimeerde afbeeldingen kunnen zowel .cpc als .cpi extensies hebben. Een .cpi bestand is een relatief klein binair bestand met de "CPC" handtekening in de header van het bestand. Om deze CPC-gecomprimeerde afbeeldingen (.cpi) te openen moet men gebruikmaken van de CPC View utility of een CPC webbrowser-plugin.


Tot slot behoort de .cpi extensie ook tot het MS-DOS/Windows Codepage Information (CPI) formaat en bestandstype. Historisch gezien werd het binaire CPI-formaat gebruikt in het nu overbodige MS-DOS en vroegere MS Windows om codepage, keyboard layout information en bitmap fonts voor verschillende talen en weergavesetups (CGA, EGA, VGA, SVGA) te bieden.Software om CPI bestanden te openen of omzetten

U kunt CPI bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten