gdb 

Het openen van de GDB bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .GDB bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "GDB" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .GDB bestandstype?

De .gdb-extensie associeert voornamelijk met het Garmin MapSource Database File (GDB) bestandstype en verschillende versies van het GDB (V1, V2 en V3) bestandsformaat. GDB is een eigen binair formaat dat is ontwikkeld door Garmin, een gevestigde top-tier ontwikkelaar en leverancier van GPS (Global Positioning System) navigatieoplossingen.

Een .gdb-bestand is een GPS-databasebestand met track, waypoint, route en andere relevante informatie, allemaal opgeslagen in het MapSource GDB-formaat. Vaak gebruikt om tracks en routes vast te leggen, kunnen GDB-bestanden direct worden geüpload naar een Garmin GPS-apparaat of worden geconverteerd naar het GPX-formaat voor gegevensuitwisseling. De primaire tool van Garmin om met .gdb-bestanden te werken is MapSource. Het GDB-formaat wordt ook ondersteund door andere GPS-gerelateerde software (bijv. GPSBabel, BaseCamp).De .gdb-extensie wordt ook conventioneel gebruikt in combinatie met het bestandstype en -formaat (-s) van de InterBase/Firebird Database (GDB). InterBase (IB) is de naam van een commercieel RDBMS dat in eerste instantie door Borland is ontwikkeld en is omgevormd tot een open-source project (IB 6.5, om Firebird, FB te worden). Momenteel is IB eigendom van en ontwikkeld door Embarcadero. Aangezien de fork, IB en FB niet compatibel zijn, hoewel beide het .gdb-bestandstype voor hun databases gebruikten.

De huidige versies van zowel IB als FB gebruiken beide verschillende extensies (IB, .ib; en FB, .fdb) om incompatibiliteit aan te geven en de MS Windows systeemherstelfunctie te omzeilen die de databasebewerkingen met .gdb-bestanden drastisch vertraagt. Aangezien zowel IB als FB vaak in andere software zijn ingebed, kunnen .gdb, .ib en .fdb database-bestanden met verschillende toepassingen worden gevonden.


Ten slotte wordt de .gdb-extensie ook gebruikt voor het labelen van ArcGIS File Geodatabase (FGDB) mappen. FGDB is gebaseerd op het gebruik van het host-bestandssysteem, en hoewel FGDB Esri's eigen formaat is, is de API vrijgegeven en wordt deze nu ondersteund door verschillende grote open-source GIS-projecten.

Een .gdb-map bevat alle bestanden die een FGDB-database vormen. Daarnaast bevatten FGDB-mappen één of meer .gdb-bestanden; dergelijke .gdb-bestanden maken ook deel uit van het FGDB-formaat. Om incidentele gegevenscorruptie te voorkomen, moet er altijd bijzondere zorg worden besteed aan het uitvoeren van allerlei bestandsoperaties op FGDB-mappen.Software om GDB bestanden te openen of omzetten

U kunt GDB bestanden met de volgende programma's openen:
MapSource
MapSource by Garmin Ltd. and its subsidiaries
 
ITN Converter
ITN Converter by Benichou Software
 
PoiEdit
 


Populaire formaten