accessor 

Otwieranie plików ACCESSOR

Masz problem z otwarciem pliku .ACCESSOR? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki ACCESSOR. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .ACCESSOR?

accessor — Visual Studio Accessor file.Program do otwierania i konwertowania plików ACCESSOR

Pliki ACCESSOR można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty