adp 

Otwieranie plików ADP

Masz problem z otwarciem pliku .ADP? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki ADP. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .ADP?

Rozszerzenie nazwy pliku .adp oznacza typ/format pliku Microsoft Office Access Project (.adp) używany w poprzednich wersjach programu Microsoft Access, składnika bazy danych popularnego komercyjnego pakietu biurowego Microsoft Office. Wcześniejsze wersje programu Access umożliwiały między innymi bezpośrednie połączenie z bazami danych Microsoft SQL Server za pośrednictwem projektów Access (.adp).

Sam plik Access Project (.adp) nie przechowuje żadnych danych ani obiektów danych, lecz działa jako gniazdo OLE DB dla lokalnej lub zdalnej bazy danych SQL Server. Wszystkie rzeczywiste dane są przechowywane w bazie danych SQL Server połączonej poprzez plik ADP. Dla użytkownika praca z projektem Access (.adp) była prawie taka sama jak praca ze zwykłą bazą danych Access (.mdb).Jeżeli projekt Access (.adp) zawierał jakikolwiek kod VBA (Visual Basic for Applications), można go było zapisać w formacie .ade, z całym skompilowanym kodem VBA i usuniętym źródłem. W takich projektach .ade kod VBA można było uruchamiać, ale nie można było go edytować.

Format ADP, będący spuścizną programu Access 2003, był obsługiwany w celu zapewnienia kompatybilności we wszystkich późniejszych wersjach programu Access aż do wersji Access 2013, w której nie można już otwierać plików .adp.Program do otwierania i konwertowania plików ADP

Pliki ADP można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty