ads 

Otwieranie plików ADS

Masz problem z otwarciem pliku .ADS? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki ADS. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .ADS?

Podstawowe powiązanie rozszerzenia nazwy pliku .ads należy do DiaShow (SlideShow w wersji angielskiej), płatnego projektanta pokazów slajdów z firmy AquaSoft GmbH. DiaShow korzysta z rozszerzenia .ads dla swoich plików projektów pokazów slajdów zapisanych w zastrzeżonym formacie AquaSoft. Tutaj plik .ads jest projektem DiaShow/SlideShow, pokazem slajdów.

Pliki projektów DiaShow nie zawierają żadnych obrazów ani klipów wideo, ponieważ wszystkie takie elementy są przywoływane na zewnątrz. Jeśli projekt pokazu slajdów .ads zostanie przeniesiony, jego odniesienia do treści multimedialnych mogą zostać przerwane. W takich przypadkach DiaShow udostępnia kreator Find Files. W celach archiwizacyjnych DiaShow pozwala dodatkowo na tworzenie zestawów pokazów slajdów typu all-in-one. Pokaz slajdów ADS można otworzyć w DiaShow/SlideShow lub w DiaShow Player, małym narzędziu AquaSoft z możliwością odtwarzania ADS.Alternatywnie, rozszerzenie .ads reprezentuje typ i format pliku CyberLink AudioDirector Project (.ads). ADS jest zastrzeżonym formatem opracowanym przez CyberLink dla ich komercyjnego edytora audio AudioDirector. AudioDirector pozwala na zapisywanie trwających prac w plikach projektu (.ads). Nie jest kompatybilny z żadnym innym oprogramowaniem, takie pliki .ads przechowują odniesienia do klipów audio i wideo, ustawień miksowania, zastosowanych efektów i edycji dokonanych na osi czasu. Projekt .ads może być ponownie otwarty w AudioDirector, aby wznowić pracę od punktu zapisu. Pliki ADS nie zawierają żadnych rzeczywistych danych multimedialnych.


Rozszerzenie .ads odnosi się również do typu pliku Ada Package Specification (.ads). Ada jest wysokopoziomowym, skompilowanym językiem programowania opracowanym w latach 70-tych i używanym od tego czasu do zastosowań krytycznych dla misji. Kod źródłowy programów Ada jest dostarczany w pakietach. W takim pakiecie plik specyfikacji (.ads) zawiera deklaracje zmiennych, typów danych i podprogramów, a kod implementacji jest przechowywany w pliku body (.adb). Jak wszystkie inne pliki z kodem źródłowym, pliki .ads są tylko tekstowe i mogą być otwierane w każdym edytorze tekstu. Zanim pakiet Ada (.ads/.adb) będzie mógł być uruchomiony jako program, musi zostać skompilowany za pomocą kompilatora Ada (np. GNAT).


W elektronice samochodowej, rozszerzenie .ads idzie w parze z plikiem typu/formatu TunerPro ALDL Datastream Definition (.ads). TunerPro RT firmy M.Mansur jest darmowym narzędziem do chiptuningu, które może być używane z General Motors, Fordem i wieloma innymi pojazdami samochodowymi. Aby rozwiązać problem różnych marek, modeli i używanych ECM, TunerPro używa definicji binarnych (.bin) i datastream (.ads/.adx). Plik .ads jest definicją General Motors ALDL datastream dla TunerPro. Od wersji 5.0, TunerPro używa innego formatu dla plików definicji, ADX, ale nadal obsługuje zarówno ADS jak i ADX.


W komputerach korporacyjnych rozszerzenie .ads występuje w powiązaniu z typem/formatem pliku .ads w Oracle EPMA Import File (.ads). W Oracle Enterprise Performance Management Architect (EPMA) pliki .ads są używane do importu aplikacji XML z planowania, zarządzania finansami itp. Dla każdej importowanej aplikacji XML, powiązany plik .ads jest generowany z pliku "metadata.xml" za pomocą narzędzia EPMA File Generator.Program do otwierania i konwertowania plików ADS

Pliki ADS można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo