cr2 

Otwieranie plików CR2

Masz problem z otwarciem pliku .CR2? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki CR2. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .CR2?

Rozszerzenie .cr2 powiązane jest z zastrzeżonym rastrowym formatem graficznym i typem formatu Canon Raw, wersja 2 (CR2). CR2 służy do przechowywania w pamięci aparatu oryginalnie zrobionych zdjęć w stanie skompresowanym, lecz nieprzetworzonym w żaden inny sposób. Format CR2 wykorzystuje kompresję bezstratną podobną do TIFF.

Jak sugeruje nazwa formatu, plik CR2 zawiera surowe dane obrazu, tak jak zostały one uchwycone przez czujnik aparatu. W przeciwieństwie do plików JPEG, pliki CR2 zazwyczaj wymagają dużej ilości przetwarzania, zanim mogą zostać wyświetlane. Surowe pliki zdjęć w formacie .cr2 są na ogół znacznie większe niż ich odpowiedniki w formacie.jpeg. Jednak korzystanie z tego formatu zapewnia najwyższą jakość i najlepsze możliwości przetwarzania w profesjonalnej fotografii.Obrazy CR2 można samodzielnie przetwarzać przy użyciu odpowiedniego programu do obsługi zdjęć z aparatu firmy Canon. Dla celów przeglądania obrazy CR2 mogą zostać wyświetlone za pomocą licznych dostępnych przeglądarek zdjęć. Istnieje kila rastrowych pakietów do przetwarzania obrazu pozwalających na import zdjęć w formacie .cr2 do zaawansowanej ich edycji. Dostępnych jest także kilka niezależnych konwerterów plików CR2.


Rozszerzenie .cr2 może także oznaczać pliki znaków CR2 używane przez Poser, zaawansowany pakiet modelowania i animacji znaków w 3D opracowany przez SmithMicro Software, Inc. Plik CR2 przechowuje wszystkie informacje specyficzne dla znaków, w tym morfy, łączniki, materiały itd.Program do otwierania i konwertowania plików CR2

Pliki CR2 można otworzyć następującymi programami:
Adobe Photoshop CC
Adobe Photoshop CC by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6 by Adobe Systems Incorporated
 
IrfanView
IrfanView by Irfan Skiljan
 
CyberLink Power Media Player
CyberLink Power Media Player by CyberLink Corp.
 


Popularne formaty