emz 

Otwieranie plików EMZ

Masz problem z otwarciem pliku .EMZ? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki EMZ. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .EMZ?

Rozszerzenie .emz służy do oznaczania formatu pliku Windows Compressed Enhanced Metafile i związanego z nim typem pliku EMZ. EMZ jest skompresowaną wersją formatu Windows Compressed Enhanced Metafile (EMF). EMF to natomiast format specyficzny dla systemu Windows, wykorzystywany głównie do grafiki wektorowej—rozszerzenie wcześniejszego formatu Windows Metafile (WMF). Zarówno WMF, jak i EMF, są specyficzne dla systemu Windows i opierają się na szeregowych połączeniach GDI

Plik .emz to skompresowanym obrazy EMF. Tak naprawdę, plik .emz to archiwum zawierające skompresowany plik EMF.Pliki EMZ są zazwyczaj obsługiwane tylko przez MS Windows. Można je otworzyć bezpośrednio przy użyciu domyślnej przeglądarki graficznej, jak również aplikacji MS Office. Poza MS Windows, pliki EMZ(EMF) można otworzyć i/lub importować przy użyciu aplikacji do tworzenia wektorów lub alternatywnych pakietów biurowych.

Co więcej, plik .emz może być traktowany jako plik archiwum .gzip. Jego zawartość (plik .emf) może być pozyskana za pomocą dowolnego menedżera archiwum kompatybilnego z GZIP, jednak konieczne może być ręczne zmienienie rozszerzenia pozyskiwanego pliku na .emf.Program do otwierania i konwertowania plików EMZ

Pliki EMZ można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty