env 

Otwieranie plików ENV

Masz problem z otwarciem pliku .ENV? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki ENV. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .ENV?

Skrót od "Environment", rozszerzenie .env reprezentuje głównie ogólny typ pliku konfiguracyjnego Environment Configuration File (.env). Środowisko to kompletny zestaw zmiennych globalnych i lokalnych, ich wartości i innych ustawień, które wpływają na środowisko uruchomieniowe konkretnej instancji programu komputerowego. Poprzez zmienne środowiskowe można kontrolować wiele aspektów funkcjonowania programu/aplikacji.

Typowy plik .env to tekstowa lista zmiennych środowiskowych, którym przypisane są określone wartości. Pliki ENV mogą być używane przez wiele różnych aplikacji i mogą podlegać różnym regułom składniowym. Z reguły zmienne środowiskowe ustawione w pliku .env aplikacji zastępują wszystkie pasujące zmienne globalne ustawione na poziomie OS. Pliki ENV są szeroko stosowane w środowiskach programowania, DBMS, aplikacjach na poziomie użytkownika i instalatorach aplikacji.Ponadto, rozszerzenie .env kojarzy się z typem i formatem pliku AI Ready Envelope (.env), odnoszącym się do standardowego formatu raportu wyceny nieruchomości mieszkalnych AI Ready opracowanego przez FNC, Inc. AI Ready jest używany w całym systemie AppraisalPort przez wszystkich agentów nieruchomości podłączonych do systemu.

Format AI Ready wymaga, aby wszystkie dane zostały zapakowane w pojedynczy plik w formie kontenera, koperty (.env), z zachowaniem ścisłych zasad dotyczących tego, co może, a co nie może zostać uwzględnione w raporcie AI Ready. Pliki ENV zawierają tylko dane raportu i mogą być automatycznie generowane przez szereg programów do wyceny nieruchomości. Aby otworzyć i wyświetlić taki raport wyceny (.env), klient musi użyć przeglądarki zgodnej z AI Ready.


Dodatkowo, rozszerzenie .env ma związek z typem/formatem pliku Broderbund Envelope Project (.env), w odniesieniu do kilku wcześniejszych wersji aplikacji Print Shop i PrintMaster firmy Broderbund LLC. Plik .env jest projektem Print Shop lub PrintMaster służącym do projektowania i drukowania kopert zapisanych w zastrzeżonym formacie. Projekty kopert w formacie ENV mogą być otwierane/importowane w niektórych wersjach Print Shop (od 15 do 23.1) i PrintMaster (od 16 do 18.1). Nowsze wersje obu aplikacji nie mogą otwierać plików w formacie .env.


W odniesieniu do X-Plane, w pełni funkcjonalnego międzyplatformowego symulatora lotu firmy Laminar Research, rozszerzenie .env oznacza typ i format pliku X-Plane Scenery File (.env). Samolot X-Plane używa plików .env do definiowania otaczającej go scenerii i obiektów naziemnych. Plik .env jest plikiem binarnym, który zawiera dane wierzchołkowe, tekstury, typ terenu, umiejscowienie przeszkód itp. dla odcinka terenu.


Oprócz tego rozszerzenie .env służy do wyróżniania plików słownikowych Adobe (.env) używanych do sprawdzania pisowni w programach Adobe Acrobat, Adobe Reader i innych programach Adobe. Plik .env jest plikiem słownikowym w zastrzeżonym formacie. Zazwyczaj jest on dostarczany razem z plikami .lex i .clx.


Na koniec, rozszerzenie .env zostało użyte w połączeniu z typem i formatem i formatem pliku Now Contact (Now X) Envelope Template (.env), odnosząc się do przerwanego produktu oprogramowania do zarządzania kontaktami Now Contact (później, Now X) firmy Now Software (Apple Mac OS X). Plik w formacie .env stanowiłby szablon koperty pocztowej; wybór takich szablonów .env został dołączony do aplikacji.Program do otwierania i konwertowania plików ENV

Pliki ENV można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty