jpf 

Otwieranie plików JPF

Masz problem z otwarciem pliku .JPF? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki JPF. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .JPF?

Wraz z kilkoma innymi rozszerzeniami nazw plików (.jpx, .jp2, .j2k), rozszerzenie .jpf należy do formatu graficznego JPEG 2000 i oznacza typ pliku JPEG 2000 Image (.jpf, itd.). JPEG 2000 jest znormalizowanym na skalę międzynarodową (ISO/IEC 15444) formatem grafiki rastrowej, opracowanym przez Joint Photographic Experts Group (JPEG) jako następca starszego, ale niezwykle szeroko przyjętego standardu JPEG.

Plik .jpf jest obrazem mapy bitowej JPEG 2000. W przeciwieństwie do JPEG, JPEG 2000 wykorzystuje kompresję falkową, obsługuje przezroczystość kanałów alfa i różne przestrzenie kolorów oraz umożliwia skalowanie obrazu. W porównaniu do JPEG, pozwala na uzyskanie mniejszych rozmiarów plików i uzyskanie lepszej jakości obrazu, podczas gdy obrazy JPEG 2000 (.jpf, itp.) mniej cierpią na artefakty związane z kompresją.Chociaż JPEG 2000 jest znacznie mniej popularny niż klasyczny JPEG lub PNG, znalazł zastosowanie w kilku konkretnych obszarach, takich jak przechowywanie danych biometrycznych, cyfrowe obrazowanie map itp. JPEG 2000 jest również obsługiwany przez kilka nowoczesnych przeglądarek internetowych. Obrazy JPEG 2000 (.jpf, itp.) mogą być otwierane w kilku edytorach graficznych i uniwersalnych przeglądarkach obrazów, z opcjami konwersji na inne formaty bitmap.


W programowaniu w języku Java rozszerzenie .jpf odnosi się do typu pliku Application Properties File (.jpf) programu Java Pathfinder. Java Pathfinder (JPF) jest opracowanym przez NASA narzędziem do sprawdzania modeli open-source dla aplikacji Java. Działając na maszynie wirtualnej Java (JVM), JPF działa jako JVM, pozwalając na uruchamianie systemu pod kontrolą (SUT) w kontrolowanym środowisku. Tutaj, plik .jpf jest zwykłym plikiem tekstowym. Wyznacza on SUT i zawiera specyficzne dla aplikacji ścieżki klasy i źródła, opcje linii poleceń oraz inne parametry. Wtyczki JPF w IDE takie jak Eclipse usprawniają weryfikację aplikacji poprzez pliki .jpf.Program do otwierania i konwertowania plików JPF

Pliki JPF można otworzyć następującymi programami:
IrfanView
IrfanView by Irfan Skiljan
 
꿀
 
Honeyview
Honeyview by Bandisoft.com
 
Adobe Photoshop Elements
Adobe Photoshop Elements by Adobe Systems Inc.
 


Popularne formaty