mpd 

Otwieranie plików MPD

Masz problem z otwarciem pliku .MPD? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki MPD. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .MPD?

Rozszerzenie .mpd jest przede wszystkim związane z typem pliku bazy danych programu Microsoft Project (MPD). Jest to zastrzeżony format bazy danych typu kontener, gdzie wszystkie pliki specyficzne dla konkretnego projektu są przechowywane w postaci relacyjnej bazy danych wewnątrz pojedynczego pliku .mpd.

Format MPD jest opracowywany i wspierany przez Microsoft (MS) Project, w ramach pakietu oprogramowania przeznaczonego do lepszego zarządzania projektami w różnorodnych aplikacjach, w dziedzinach takich jak edukacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, opieka zdrowotna, przemysł itp.Chociaż pliki MPD mogą być otwierane przez wszystkie wersje programu MS Project, najnowsze wersje (od wersji MS Project 2007) nie zapisują pliku .mpd, lecz pozwalają na użycie go jako projektu bazowego, który może zostać później zapisany w innym formacie.

Jako relacyjna baza danych, plik projektu MPD jest również dostępny bezpośrednio z MS Access.


Alternatywnie, rozszerzenie .mpd związane jest z plikami playlisty lub plikami list utworzonych przez kreatora list WenSoftware. Pliki listy MPD są zwykłymi plikami tekstowymi i nie zawierają mediów ani innych danych.


Ponadto rozszerzenie .mpd może służyć do oznaczania wieloczęściowych plików tekstowych lub opisu sub-modelu w systemie LDraw, będącym systemem bezpłatnych narzędzi do modelowania klocków LEGO.


Nieco rzadziej rozszerzenie .mpd może być oznaczać pliki podmiotu predefiniowanego Monadic Predicate (MPD) w środowisku języka programowania ABC.Program do otwierania i konwertowania plików MPD

Pliki MPD można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty