obj 

Otwieranie plików OBJ

Masz problem z otwarciem pliku .OBJ? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki OBJ. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .OBJ?

Rozszerzenie nazwy pliku .obj oznacza przede wszystkim format pliku Wavefront 3D Model (.obj), opracowany przez Wavefront Technologies i wprowadzony wraz z ich oprogramowaniem Advanced Visualizer. OBJ jest tekstowym formatem opisu geometrii 3D, który pozwala na definiowanie złożonych obiektów objętościowych oraz nakładanie na nie materiałów i tekstur.

Plik .obj jest główną częścią modelu Wavefront 3D. W tym dużym dokumencie tekstowym, zdefiniowana jest geometria 3D modelu. Poza samym plikiem .obj, typowy obiekt lub scena Wavefront 3D zawiera jeden lub kilka plików Material Template Library (MTL) (.mtl), w których zdefiniowane są materiały obiektu, odwołujące się do zewnętrznych tekstur bitmapowych przechowywanych zazwyczaj w oddzielnym podkatalogu (np. "Textures").OBJ stał się jednym z najbardziej popularnych i powszechnie obsługiwanych formatów wymiany modeli 3D, z możliwością importu/eksportu .obj obecną w każdym narzędziu do modelowania 3D. Wiele przeglądarek modeli 3D może otwierać pliki .obj i wyświetlać zawarte w nich modele w pełni wyrenderowane, a szereg konwerterów pozwala przekształcać modele .obj na inne formaty 3D. W Internecie istnieją całe kolekcje i biblioteki modeli OBJ.


Alternatywnie, rozszerzenie .obj reprezentuje typ pliku Compiled Object Code (.obj), w odniesieniu do kilku formatów plików obiektowych na platformie Microsoft Windows. Generowany w wyniku kompilacji kodu źródłowego, plik obiektowy (.obj) zawiera kod maszynowy specyficzny dla danej architektury i platformy wraz z danymi linkowania, symbolicznymi odnośnikami itp. W przeciwieństwie do skompilowanych plików wykonywalnych (.exe), pliku obiektowego (.obj) nie można bezpośrednio uruchomić, działa on raczej jako biblioteka aplikacji. Historycznie rzecz biorąc, rozszerzenie .obj należało kiedyś wyłącznie do formatu OMF (Relocatable Object Module Format) używanego w systemach MS-DOS i 16-bitowych Windows.Program do otwierania i konwertowania plików OBJ

Pliki OBJ można otworzyć następującymi programami:
Adobe Photoshop CC
Adobe Photoshop CC by Adobe Systems Incorporated
 
Repetier-Host
Repetier-Host by repetier
 
Cura
Cura by Ultimaker
 


Popularne formaty