odt 

Otwieranie plików ODT

Masz problem z otwarciem pliku .ODT? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki ODT. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .ODT?

Rozszerzenie .odt oznacza format dokumentu Open Document Format (ODF), czyli format otwarty i służy do określania plików procesora tekstu ODF (lub ODT, Open Document Text). ODF to standardowy, otwarty i darmowy format XML, obejmujący wiele typów dokumentów (arkusze kalkulacyjne, plików procesorów tekstowych, baz danych, prezentacji itp.) dla rozwiązań biurowych.

Plik .odt jest niezależnym od platformy plikiem edytora tekstów, który może być otwierany, edytowany i zapisywany w różnych otwartych i komercyjnych pakietach biurowych. Pliki ODT są natywnie obsługiwane przez OpenOffice, darmowy pakiet biurowy obsługiwany przez Apache Software Foundation (ASF) i jego liczne narzędzia.Jeżeli chodzi o jego strukturę, to plik .odt jest drzewem katalogów XML skompresowanym za pomocą ZIP, zawierającym obrazy i inne zasoby przechowywane w odpowiednich podfolderach i łatwo dostępne z kontenera .odt. Wszystkie obrazy wewnątrz plików .odt są zapisywane w formacie bitmapowym .bmp.

Pliki ODT nie są obsługiwane przez narzędzia pakietu Microsoft Office. Domyślne skojarzenie dla rozszerzenia .odt w systemie Windows nie istnieje, chyba że jest zainstalowany pakiet OpenOffice lub podobny.Program do otwierania i konwertowania plików ODT

Pliki ODT można otworzyć następującymi programami:
swriter
 
Microsoft Office
Microsoft Office by Microsoft Corporation
 
LibreOffice
LibreOffice by The Document Foundation
 


Popularne formaty