pkinfo 

Otwieranie plików PKINFO

Masz problem z otwarciem pliku .PKINFO? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki PKINFO. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .PKINFO?

Rozszerzenie nazwy pliku .pkinfo reprezentuje typ pliku rcGIS Package Information File (.pkinfo), który jest używany przez rodzinę ArcGIS produktów i usług online Geographic Information System (GIS) od Ersi. Od pojawienia się ArcGIS 9.3.1, wdrożono technologię, która umożliwiła wykorzystywanie zasobów, wygodnie zapakowanych w pojedyncze pliki pakietów (np. pakiety warstw, .lpk). Każdy pakiet ArcGIS (pakiet map, pakiet warstw, itp.) pobrany z portalu internetowego ArcGIS ma swój plik informacyjny o firmie pakietu (.pkinfo). Pliki z informacjami o pakiecie (.pkinfo) są częścią interfejsu aplikacji ArcGIS REST od Ersi (API).

Plik z informacjami o pakiecie (.pkinfo) zawiea strukturalny opis swojego pakietu zasobów ArcGIS. Jest to mały dokuemnt XML z takimi danymi, jak ID pakietu, nazwa, lokalizacja, rozmiar i data utworzenia. Tego typu pliki można otwierać i przetwarzać w ArcGIS. Ponadto, kazdy plik .pkinfo można bezpośrednio otworzyć w edytorze tekstu, a dzięki temu, że adres URL pakietu jest osadzony w elemencie <packagelocation>, można go też łatwo wyodrębnić, aby w razie potrzeby bezpośrednio pobrać pakiet ArcGIS, do którego prowadzi.

 

Program do otwierania i konwertowania plików PKINFO

Pliki PKINFO można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty