png 

Otwieranie plików PNG

Masz problem z otwarciem pliku .PNG? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki PNG. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .PNG?

Rozszerzenie .png jest powiązane z formatem plików PNG (Portable Network Graphics), rastrowym formatem plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych PNG. Obsługuje on skalę szarości, obrazy RGB(A) i odwzorowania kolorów w oparciu o paletę i bez palety oraz stopniowaną przezroczystość (tzw. kanał alfa) oraz 8/16/32/48-bitową głębię kolorów czyli 16 bitów na kanał koloru.

Format PNG został zaprojektowany w celu zastąpienia starszego formatu GIF w grafice internetowej, zapewniając tym samym poziom ostrości grafiki liniowej i grafiki, a jednocześnie zapewniając obsługę obrazów pełno kolorowych. Typowy plik .png ma mniejszy rozmiar niż GIF, lepszą jakość obrazu niż JPEG i wykorzystuje bezstratną kompresję, jak TIFF (lecz przy użyciu innego algorytmu).Pliki PNG zwykle zawierają jeden obraz w każdym pliku. Plik .png zawiera wielowarstwową strukturę wewnętrzną, w której każdy fragment rejestruje określone dane o zdjęciu.

Wszystkie obecne przeglądarki internetowe oferują pełną obsługę obrazów .png choć starsze wersje programu Microsoft Internet Explorer mogą tu sprawiać pewne problemy.Program do otwierania i konwertowania plików PNG

Pliki PNG można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty