rvt 

Otwieranie plików RVT

Masz problem z otwarciem pliku .RVT? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki RVT. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .RVT?

Rozszerzenie .rvt jest powiązane z plikami projektów używanymi w oprogramowaniu Revit Architecture opracowanym przez Autodesk. Pliki RVT są używane do pełnego renderowania widoków 3D w projektach projektowych. Zawierają one różne dane modelowania budynku: obrazy, plany, sekcje, ustawienia projektu itp.

Format RVT jest zastrzeżony, a pliki RVT można otwierać tylko za pomocą oprogramowania Autodesk Revit, które jest dostępne dla systemu Windows.Poza tym, rozszerzenie .rvt jest związane z kilkoma aplikacjami medialnymi opracowanymi przez IMC Technologies Inc., w tym aplikacjami do produkcji wideo i audio. Pliki RVT zawierają dane pomocnicze Incite i mogą być używane w różnych produktach: Sports Instant Ingest, Incite MAM, Incite Disk Archive i inne.


Alternatywnie, rozszerzenie .rvt reprezentuje przestarzały format pliku używany przez VersaPro, oprogramowanie do programowania dla Windows. VersaPro nie jest już wspieranym oprogramowaniem opracowanym przez General Electric, używanym do programowania logiki kontrolera. Tutaj RVT oznacza Reference View Table, jako plik .rvt przechowujący dane tabeli widoków referencyjnych.


Rozszerzenie .rvt może również reprezentować pliki używane przez aplikację IEX Workforce Management opracowaną przez NICE Systems i zaprojektowaną w celu zwiększenia wydajności call center.

Użytkownik może wyeksportować raporty z IEX Workforce Management, aby uzyskać pliki .rvt zawierające dane o harmonogramach i rozliczeniowym czasie pracy pracowników.Program do otwierania i konwertowania plików RVT

Pliki RVT można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo