vba 

Otwieranie plików VBA

Masz problem z otwarciem pliku .VBA? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki VBA. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .VBA?

W systemie Windows rozszerzenie .vba najczęściej odnosi się do starszego typu pliku projektowego Microsoft (MS) Visual Basic for Applications (VBA). Uproszczona wersja Visual Basic (VB), czyli VBA, jest interpretowanym językiem skryptowym i środowiskiem wykonawczym od MS. VBA używano jako platformę skryptową głównie w MS Office i innych aplikacjach (zarówno MS, jak i innych firm).

Plik .vba to binarny plik zbiorczy z wszystkim komponentami (modułami, formularzami uczestników, itp.) projektu VBA. W przypadku MS Office projekty VBA są zwykle osadzane w odpowiednich typach dokumentów pakietu MS Office jako "makra", chociaż można je też eksportować jako pliki .vba.Ogólnie mówiąc, pliki projektów VBA należy otwierać za pomocą tych samych aplikacji obsługujących VBA, które zostały użyte do ich tworzenia. Można również spróbować otworzyć plik .vba za pomocą jednego z narzędzi do edytowania VBA, które zostały wcześniej udostępnione przez MS.


W połączeniu z VimVim— kultowym środowiskiem edytowania w Unix/Linux/,—"vba" zonacza "Vimball", a rozszerzenie .vba jest konwencjonalnie używane do oznaczania archiwów wtyczek 'vimball'.Vim w znacznym stopniu zależy od wtyczek, a format/typ pliku vimball (VBA) umożliwia tworzenie i dystrybucję jednoplikowych pakietów wtyczek.

Plik .vba 'vimball' to skompresowane archiwum, zawierający wtyczkę Vim i skrypt instalacyjny, dzięki któremu zawartość pakietu .vba (sama wtyczka .vim wraz z dokumentacją .txt, itp.) jest instalowana w odpowiednim miejscu. Aby zainstalować pakiet wtyczki .vba, należy zastosować polecenie vim pod postacią specjalnej składni (lub zainstalować go za pomoca prostszego narzędzia GUI w wersji GUI VIM).Program do otwierania i konwertowania plików VBA

Pliki VBA można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty