wsxz 

Otwieranie plików WSXZ

Masz problem z otwarciem pliku .WSXZ? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki WSXZ. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .WSXZ?

Rozszerzenie nazwy pliku .wsxz oznacza typ pliku SDL WorldServer Project Package (.wsxz) związany z eksportem projektów tłumaczeniowych SDL WorldServer do SDL Studio/SDL Trados Studio. Początkowo opracowany przez Idiom Technologies, Inc. a następnie przejęty przez SDL, SDL WorldServer to system tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT), skoncentrowany głównie na tłumaczeniu treści i aplikacji internetowych, natomiast SDL Trados Studio to najwyższej klasy narzędzie CAT firmy SDL.

Do eksportowania projektów SDL WorldServer do SDL Trados Studio używany jest specjalny format wymiany (.wsxz). Plik .wsxz to wyeksportowany zestaw tłumaczeniowy WorldServer wygenerowany w SDL WorldServer za pomocą polecenia menu "Eksportuj zadania do pracy offline", z SDL Studio 2009 wybranym jako aplikacja docelowa. Plik .wsxz jest niczym więcej niż zwykłym archiwum ZIP, które służy jako opakowanie dla źródłowych i docelowych plików XLIFF, pamięci tłumaczeniowej (jeśli istnieje) oraz innych zasobów projektu. Pliki takie mogą być importowane w SDL Trados Studio, tłumaczone i zapisywane z powrotem jako pakiety zwrotne SDL WorldServer (przy użyciu tego samego formatu pakietu .wsxz). W SDL Trados Studio, format pakietu .wsxz jest obsługiwany od wersji 2009 SP2.

 

Program do otwierania i konwertowania plików WSXZ

Pliki WSXZ można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty