xbm 

Otwieranie plików XBM

Masz problem z otwarciem pliku .XBM? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki XBM. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .XBM?

Rozszerzenie nazwy pliku .xbm jest umownie związane z typem i formatem pliku X-Bitmap Image (XBM). XBM jest formatem tekstowym, który powstał z wykorzystaniem słynnego systemu Unix GUI, X Window. Jeden z pierwszych formatów bitmapy, XBM jest specjalnie używany dla różnych małych obrazów bitmapowych, takich jak kursory, przyciski i podobne elementy związane z GIU.

XBM jest formatem opartym wyłącznie na ASCII, a plik .xbm jest tylko tekstową reprezentacją danych binarnych tworzących monochromatyczny obraz bitmapy (rastra). XBM został rozszerzony do kolorowego formatu XPM (X Pixmap).Technicznie rzecz biorąc, plik .xbm zawiera definicję macierzy danych, z wykorzystaniem składni i semantyki języka programowania C. Tablica zawiera wartości heksadecymalne bajtów, przy czym każdy bajt kontroluje, które bity mają być ustawione (1) lub wyłączone (0), przez co piksele stają się odpowiednio podświetlone lub nie podświetlone.

Obrazy XBM są obsługiwane przez kilka przeglądarek obrazów, jak również edytorów obrazów. Dowolny plik .xbm może być otwierany i edytowany za pomocą edytora tekstowego, jednak znacznie wygodniej jest używać dedykowanych narzędzi (takich jak ImageMagick) do automatycznego generowania i/lub konwersji XBM.Program do otwierania i konwertowania plików XBM

Pliki XBM można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty