00b 

Öppning av 00B-filer

Har du problem med att öppna en .00B-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad 00B-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .00B-filtypen?

00b — Profile 2000 T1 Backup.Program för att öppna eller konvertera 00B-filer

Du kan öppna 00B-filer med följande program: 

Populära format