bscp 

Öppning av BSCP-filer

Har du problem med att öppna en .BSCP-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad BSCP-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .BSCP-filtypen?

.bscp-tillägget används som en etikett för Bitvise SSH Client Profile-filformatet och den associerade BSCP-filtypen. Bitvise är en leverantör av robusta, branschgodkända säkra tunnellösningar för nätverk, inklusive SSH2-server och -klient (Secure Shell, version 2).

Bitvise SSH Client (tidigare även känd som Bitvise Tunnelier) är ett fristående program för flera plattformar som gör det möjligt att ansluta till SSH/SSH2, SFTP, RDP (Remote Desktop) eller andra servrar via en säker nätverkstunnel. Bitvise SSH Client använder binära .bscp-filer för att lagra sina anslutningsprofiler.En BSCP-profil är summan av alla inställningar för en specifik anslutning, inklusive, men inte begränsat till: servernamn, IP-adress och port, anslutningsalternativ, inställningar för terminalemulatorn, konfiguration av nätverkstjänster, SSH-alternativ osv. BSCP-profiler används för att snabbt omkonfigurera SSH-klientprogrammet för anslutning till en viss fjärrserver eller ett visst skrivbord.

BSCP-filer är endast avsedda att användas med Bitvise SSH Client, och BSCP-filtypen är automatiskt associerad med Bitvise SSH Client (om den är installerad).Program för att öppna eller konvertera BSCP-filer

Du kan öppna BSCP-filer med följande program: 

Populära format