cdl 

Öppning av CDL-filer

Har du problem med att öppna en .CDL-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad CDL-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .CDL-filtypen?

.cdl filändelsen är främst associerad med filtypen och formatet Adobe Audition CD List (.cdl). Detta format användes av tidigare versioner av Adobe Audition (t.ex. Adobe Audition 3), en kommersiell vågformsredigerare från Adobe Systems (Microsoft Windows/Apple Mac OS X), för att spara listor över CD-spår som skapats som ett Adobe Audition-projekt. I en .cdl-fil sparas den fullständiga listan över alla CD-spår i ett visst projekt, med information om spårordningen och lagring av spåregenskaper. CDL-filer kan sparas med menykommandot "Save CD List" under File, efter att CD-spåren ordnats i CD View. När en CD-lista (.cdl) har sparats kan den senare öppnas på nytt i Adobe Audition för att fortsätta arbetet med ett CD-projekt. I de senaste versionerna av Adobe Audition används inte längre filtypen .cdl.


Dessutom används .cdl-tillägget som en representation av CD/DVD Druckerei Project (.cdl) filtyp och format. CD/DVD Druckerei är ett betalprogram för att skapa CD/DVD-etiketter för Microsoft Windows från DATA BECKER GmbH (endast på tyska). CD/DVD Druckerei-projekt sparas som .cdl-filer, medan projektmallar använder tillägget .cdt. En .cdl-fil lagrar i binärt format data för ett CD/DVD-omslag och/eller etikettprojekt som skapats i CD/DVD Druckerei och sparats för senare användning. När programmet CD/DVD Druckerei väl är installerat associerar det sig med filtypen .cdl.


.cdl-tillägget används också av Lexalytics Salience Engine, ett mångsidigt kommersiellt verktyg för semantisk textanalys från Lexalytics, för att beteckna sina filer med kunddefinierade listor (.cdl). En sådan kunddefinierad lista (.cdl) är en vanlig textfil med en lista över ord, där varje ord tilldelas en viss generisk kategori. Sådana .cdl-filer, som sparas i katalogen "entities/lists", används för att skapa egna kategorier och kategoriseringsregler för Lexalytics Salience Engine.


När det gäller CADKEY representerar .cdl-tillägget filtypen/formatet CADKEY Macro (.cdl). CADKEY var ett 2D CAD-verktyg från CADKEY, Inc. (senare Kubotek USA, Inc.) som 2003 övergick till sin efterföljare, Kuboteks programvara KeyCreator Direct CAD. I detta sammanhang representerar .cdl-filen en sekvens av CADKEY-redigeringsåtgärder som registrerats som ett makro. CADKEY-makron (.cdl) användes för att arbeta med komplexa delar för att automatisera standardåtgärder eller upprepade åtgärder. Även om CADKEY är föråldrat kan CADKEY-makron (.cdl) fortfarande importeras i många CAD-system.


När det gäller NetCDF, en datamodell, ett filformat och ett gränssnitt för tillämpningsprogrammering (API) som utvecklats av Unidata för behandling av vetenskapliga data, används tillägget .cdl för att beteckna NetCDF-filer med Common Data Form Language (CDL). En .cdl-fil är en människoläsbar, strukturellt formaterad textversion av en NetCDF-datafil (.nc) som konverterats från NetCDF:s ursprungliga binära format.


.cdl-tillägget är också relaterat till Circuit Description Language (CDL), i vilket sammanhang det betecknar filtypen CDL Netlist (.cdl). CDL är ett specialiserat formellt språk som används för att beskriva elektroniska kretsar, medan en .cdl-fil i princip är en kretsens nätlista med en fullständig lista över alla komponenters sammankopplingar. CDL-nätlistor är textbaserade och liknar SPICE-nätlistor. Sådana filer kan öppnas i flera elektroniska konstruktionsprogram.


Dessutom var .cdl-tillägget förknippat med filtypen/formatet CaseWare Working Papers Document Link (.cdl) som användes av tidigare versioner av CaseWare Working Papers, en programvara för hantering av kommersiella uppdrag och redovisning från CaseWare International Inc. Här ger .cdl-filen en länk till ett eller flera CaseWare Working Papers-dokument.Program för att öppna eller konvertera CDL-filer

Du kan öppna CDL-filer med följande program:
Adobe Audition
Adobe Audition by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Audition Patch
Adobe Audition Patch by Adobe Systems Incorporated
 
DATA BECKER CD-DVD Druckerei
DATA BECKER CD-DVD Druckerei by DATA BECKER GmbH & Co. KG
 
HPH-Software ® GmbH CD/DVD-Druckerei
 


Populära format