class 

Öppning av CLASS-filer

Har du problem med att öppna en .CLASS-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad CLASS-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .CLASS-filtypen?

En fil som innehåller suffixet CLASS är en kompilerad form av en JAVA-källfil som genereras av Java-kompilatorer. En CLASS-fil har vanligtvis samma namn som den relaterade källfilen, till exempel Helloworld.java kommer att omvandlas till Helloworld.class.

CLASS-filer innehåller en uppsättning JAVA-bytecode-instruktioner som "Ladda och lagra" eller "Skapa och manipulera objekt". För att underlätta lagring och distribution av stora program kan flera .class-filer samlas i ett enda .jar-arkiv.För att kunna köra det önskade programmet verifieras bytekoden och laddas in i Java Virtual Machine (JVM) som i sin tur antingen tolkar den eller kompilerar den till maskinkod. I allmänhet ger tolkning mycket lägre prestanda än kompilering.

Klassfiler är plattformsoberoende. Det är också möjligt att bygga en .class-fil på ett system och sedan köra den i en JVM på ett annat system. Eftersom det finns flera olika modifieringar av CLASS-filer kan vissa av dem dock endast stödjas av vissa versioner av Java Virtual Machine.Program för att öppna eller konvertera CLASS-filer

Du kan öppna CLASS-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning