dae 

Öppning av DAE-filer

Har du problem med att öppna en .DAE-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad DAE-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .DAE-filtypen?

.dae är en akronym för "Digital Asset Exchange", och filnamnstillägget .dae representerar COLLADA Digital Asset Exchange (.dae). COLLADA (Collaborative Design Activity) är en gemenskapsinsats för att utveckla och främja ett öppet utbytesformat för 3D-grafik som underhålls av Khronos Group.

DAE, som ursprungligen utvecklades av Sony Computer Entertainment och överlämnades till Khronos Group, är ett öppet XML-format för 3D-grafik som antagits som en internationell standard (ISO/PAS 17506:2012). Dess syfte är att fungera som en brygga för olika och annars inkompatibla digitala innehållsskapande format (DCC), genom att fungera som en mellanhand..dae-filen representerar ett 3D-objekt eller en 3D-scen översatt i COLLADA DAE-formatet. Det är en XML-fil som passar COLLADA DAE-schemat. Tack vare sin öppenhet är DAE för närvarande det viktigaste formatet för utbyte av tillgångar inom 3D-grafik, och DAE-import/export stöds av en hel del 3D DCC-verktyg. Många online-samlingar lägger upp en stor del av sin kommersiella och gratis 3D-grafik som .dae-filer, utöver flera andra utbytesformat som stöds mycket väl.Program för att öppna eller konvertera DAE-filer

Du kan öppna DAE-filer med följande program: 

Populära format