download 

Öppning av DOWNLOAD-filer

Har du problem med att öppna en .DOWNLOAD-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad DOWNLOAD-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .DOWNLOAD-filtypen?

Filnamnstillägget .download används för att definiera filens status snarare än dess format eller filtyp. Det här tillägget används av populära webbläsare och nedladdningshanterare för att visa att en fil håller på att laddas ner och att nedladdningen ännu inte är avslutad. Tillägget .download kan läggas till alla andra filnamn med eller utan tillägg.

En .download-fil skulle ständigt uppdateras av webbläsaren tills nedladdningen är klar. Därefter tas .download-tillägget bort och filen döps om till sitt ursprungliga filnamn. Överblivna nedladdningsfiler utan aktiva nedladdningsuppgifter i webbläsare/nedladdningshanterare är delvis nedladdade filer på grund av avbrutna eller pausade nedladdningar. I de flesta fall kan dessa återupptas inom en viss tid om .download-filerna lämnas intakta.Tillägget .download används av flera populära webbläsare (Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox etc.) och nedladdningshanterare på alla plattformar som stöds. Partiella nedladdningar sparas i katalogen "Downloads" enligt inställningarna i webbläsaren/hanteraren.Program för att öppna eller konvertera DOWNLOAD-filer

Du kan öppna DOWNLOAD-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning