gdb 

Öppning av GDB-filer

Har du problem med att öppna en .GDB-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad GDB-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .GDB-filtypen?

.gdb-tillägget associeras främst med filtypen Garmin MapSource Database File (GDB) och flera versioner av GDB-filformatet (V1, V2 och V3). GDB är ett privat binärt format som utvecklats av Garmin, en väletablerad topputvecklare och leverantör av GPS-navigationslösningar (Global Positioning System).

En .gdb-fil är en GPS-databasfil med spår, waypoints, rutter och annan relevant information, allt lagrat i MapSource GDB-formatet. GDB-filer används ofta för att registrera spår och rutter och kan laddas upp direkt till en Garmin GPS-enhet eller konverteras till GPX-formatet för datautbyte. Det primära Garmin-verktyget för att arbeta med .gdb-filer är MapSource. GDB-formatet stöds också av andra GPS-relaterade program (t.ex. GPSBabel, BaseCamp)..gdb-tillägget används också konventionellt i samband med InterBase/Firebird Database (GDB) filtyp och format. InterBase (IB) är namnet på ett kommersiellt RDBMS som ursprungligen utvecklades av Borland och som sedan blev ett projekt med öppen källkod (IB 6.5, som blev Firebird, FB). För närvarande ägs och utvecklas IB av Embarcadero. Sedan förgreningen är IB och FB inte kompatibla, även om båda använde filtypen .gdb för sina databaser.

De nuvarande versionerna av både IB och FB använder båda olika tillägg (IB, .ib, och FB, .fdb) för att visa på inkompatibilitet och för att kringgå MS Windows systemåterställningsfunktion som saktar ner dramatisk databasverksamhet med .gdb-filer. Eftersom både IB och FB ofta är inbäddade i annan programvara kan .gdb-, .ib- och .fdb-databasfiler hittas i olika program.


Slutligen används .gdb-tillägget framför allt för att märka ArcGIS File Geodatabase (FGDB)-kataloger. FGDB bygger på att använda värdfilssystemet, och även om FGDB är Esris egenutvecklade format har dess API släppts och stöds nu av flera stora GIS-projekt med öppen källkod.

En .gdb-mapp innehåller alla filer som utgör en FGDB-databas. FGDB-kataloger innehåller dessutom en eller flera .gdb-filer; sådana .gdb-filer är också en del av FGDB-formatet. För att undvika oavsiktlig datakorruption bör man alltid vara särskilt försiktig när man utför alla typer av filoperationer på FGDB-mappar.Program för att öppna eller konvertera GDB-filer

Du kan öppna GDB-filer med följande program:
MapSource
MapSource by Garmin Ltd. and its subsidiaries
 
ITN Converter
ITN Converter by Benichou Software
 
PoiEdit
 


Populära format