imx 

Öppning av IMX-filer

Har du problem med att öppna en .IMX-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad IMX-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .IMX-filtypen?

Filnamnstillägget .imx är främst associerat med iMindMap 5+ Mind Map Document (.imx), en filtyp och ett format som introducerats av OpenGenius Ltd. (ThinkBuzan) för deras kommersiella tankekartläggningsprogram iMindMap. iMindMap är ett Java-baserat plattformsoberoende program som gör det möjligt att skapa visuellt attraktiva tankekartor i olika stilar, inklusive 3D-presentationer. IMX har blivit standarddokumentformatet för alla versioner av iMindMap sedan version 5, medan tidigare versioner sparade sina tankekartor som .imm-filer.

.imx-filen är ett tankekartdokument som skapats i iMindMap 5 eller senare. Den fungerar som en enda filbehållare för alla data i ett mindmappingprojekt, inklusive struktur- och stilbeskrivningar, bitmappbilder osv. IMX-formatet ger plattformsoberoende kompatibilitet, så att en mindmap (.imx) som skapats på en dator kan läsas i iMindMap på en iOS-enhet. Eftersom IMX är ett proprietärt format kan sådana filer endast öppnas och skapas av iMindMap, även om läs- och skrivstöd för IMX dessutom hävdas av flera alternativa mindmappingprogram.En annan sammanslutning av .imx-tillägget tillhör filformatet Autodesk IMX. IMX står för Infrastructure Model Exchange och är ett XML-format som är särskilt utformat för att underlätta snabb och effektiv överföring av infrastrukturmodeller från AutoCAD Civil 3D (vägar etc.) till Autodesk InfraWorks (tidigare Autodesk Infrastructure Modeler, AIM) och vice versa. .imx-filen är en 3D-modell med dess metadata som exporteras från Autodesk InfraWorks eller AutoCAD Civil 3D. IMX stöds av båda programmen.


.imx-tillägget är också relaterat till SAS/IML Studio, ett mångsidigt kommersiellt program för dataanalys och utforskning av data från SAS Institute Inc. och betecknar IMLPlus Matrix (.imx) filtyp/format. IMLPlus är en förbättrad version av SAS/IML-matrisbeskrivningsspråket som används som standard i SAS/IML Studio. IMLPlus matrisdefinitioner sparas som .imx-filer, en per fil, och kan öppnas med IMLPlus-kompatibel SAS-programvara.Program för att öppna eller konvertera IMX-filer

Du kan öppna IMX-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning