java 

Öppning av JAVA-filer

Har du problem med att öppna en .JAVA-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad JAVA-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .JAVA-filtypen?

Tillägget .java är konsekvent och allmänt förknippat med Java och tilldelas Java-källkodsfiler. Java är ett mycket populärt objektorienterat datorprogramspråk på hög nivå som liknar C++. Java tillhandahåller en plattformsoberoende körtidsmiljö (Java Virtual Machine, JVM) så att ett Java-program som utvecklats i GNU/Linux kan köras under Windows. Små Java-program (applets) används ofta på webben.

En .java-fil är en klartextfil som innehåller källkoden till ett program i programmeringsspråket Java. Sådana JAVA-filer kan öppnas, ses, redigeras och sparas med vilken textredigerare som helst, eller helst i en Java IDE (Integrated Development Environment)..java-filer i klartext kan inte köras direkt på en JVM, utan måste först kompileras i förväg till en så kallad bytecode och tilldelas tillägget .class. Sådan förkompilerad .class-källkod kan tolkas och köras av vilken Java VM som helst.

Det krävs en Java-kompilator för att kompilera en .java-källkodsfil till en körbar .class.Program för att öppna eller konvertera JAVA-filer

Du kan öppna JAVA-filer med följande program:
CodeBlocks
CodeBlocks by The Code::Blocks Team
 
Notepad++
Notepad++ by Notepad++ Team
 
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA by JetBrains s.r.o.
 


Populära format

Videohandledning