jsp 

Öppning av JSP-filer

Har du problem med att öppna en .JSP-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad JSP-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .JSP-filtypen?

.jsp är en akronym för Java Server Pages (JSP) och filnamnstillägget .jsp betecknar filtypen JSP-dokument (.jsp). Java är ett väletablerat objektorienterat programmeringsspråk på hög nivå och en plattformsoberoende körtidsmiljö med en stor användarbas på webben och på andra ställen. JSP är en Java-baserad teknik på serversidan som innebär att .jsp-sidor bearbetas och kompileras till Java-byte-kod av en servermotor (Jasper) och serveras som Java-applets som ska köras av en virtuell Java-maskin på klientsidan.

En .jsp-fil innehåller källkoden till en webbsida. Det är ett textdokument där statiska HTML-avsnitt blandas med JSP-inslag som avgränsas med "<%" och "%/>"-taggarna, för att ersättas med dynamiskt genererat innehåll. Om en lokal .jsp-fil öppnas direkt med en webbläsare kommer all JSP-kod helt enkelt att lämnas obearbetad och i de flesta fall helt enkelt skrivas ut som innehåll.Precis som vanliga HTML-dokument kan JSP-sidor öppnas och skrivas med vilken texteditor som helst, även om dedikerade eller JSP-vänliga redigeringsverktyg i allmänhet är att föredra. JSP-webbsidor serveras vanligtvis med Apache Tomcat, en kraftfull JSP-webbprogramserver.Program för att öppna eller konvertera JSP-filer

Du kan öppna JSP-filer med följande program:
Adobe Dreamweaver CS6
Adobe Dreamweaver CS6 by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Dreamweaver CS3
Adobe Dreamweaver CS3 by Adobe Systems Incorporated
 
Macromedia Dreamweaver MX
 


Populära format

Videohandledning