lck 

Öppning av LCK-filer

Har du problem med att öppna en .LCK-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad LCK-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .LCK-filtypen?

.lck är en förkortning för "Lock" och står för den generiska filtypen Lock File (.lck). En låsfil (.lck) är en liten tjänstfil som skapas automatiskt av vissa program och operativsystem för alla användarfiler som för tillfället är aktivt öppnade av användaren.

Syftet med en låsfil (.lck) är att markera att en användarfil (ofta en databas) är upptagen för att undvika dataförlust eller korruption i miljöer med flera användare och flera arbetsmoment där en annan användare eller process annars kan försöka skriva till den redan öppnade filen. Spärrfiler skapas alltid på samma plats som de användarfiler som ska spärras och lånar vanligtvis deras filnamn. Närvaron av en låsfil "låser" användarfilen mot all skrivåtkomst och gör den i praktiken skrivskyddad.En låsfil (.lck) kan vara helt tom (nollstorlek) eller innehålla spårningsinformation på systemnivå (vem som öppnade filen och när). När användarfilen stängs tas motsvarande låsfil (.lck) automatiskt bort för att signalera fri tillgång till filen igen.

Låsta filer (.lck) som lämnats kvar på grund av systemfel kan förhindra åtkomst till användarfiler. Sådana kvarvarande låsfiler bör tas bort manuellt.Program för att öppna eller konvertera LCK-filer

Du kan öppna LCK-filer med följande program: 

Populära format