msu 

Öppning av MSU-filer

Har du problem med att öppna en .MSU-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad MSU-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .MSU-filtypen?

Filnamnstillägget .msu betecknar filtypen Windows Update Standalone Package (.msu) som används i de kommersiella Windows-operativsystemen från Microsoft Corp. Microsoft levererar de flesta av sina programvaruuppdateringar och hotfixes online via Windows Update Center, men fristående uppdateringspaket (.msu) finns också tillgängliga.

.msu-filen representerar ett enskilt Windows Update-paket som är avsett för installation offline (t.ex. "Windows8.1-KB2937592-x64.msu"). Den använder Microsoft Cabinet-arkivformatet för att paketera en eller flera CAB-filer, en XML-fil för uppdateringskontroll och metadata för Windows Update. I Windows Vista och senare är .msu-filtypen förknippad med Windows Update Standalone Installer (WUSA, "%SystemRoot%\System32\wusa.exe"), så att en offlineuppdatering kan installeras genom att dubbelklicka på dess .msu-fil. WUSA kontrollerar om paketet är tillämpligt och försöker installera det om alla kontroller är framgångsrika och om förutsättningarna är uppfyllda.En batch-fil eller ett PowerShell-skript kan skrivas för att automatisera installationen av MSU-uppdateringar. Dessutom kan alla .msu-paket öppnas direkt som ett CAB-arkiv med hjälp av en lämplig arkiverare.Program för att öppna eller konvertera MSU-filer

Du kan öppna MSU-filer med följande program: 

Populära format