occ 

Öppning av OCC-filer

Har du problem med att öppna en .OCC-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad OCC-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .OCC-filtypen?

.occ filändelsen representerar främst OMICRON Control Center Test Document (.occ) filtyp och format. OMICRON Control Center (OCC) är ett verktyg för testautomatisering som ingår i den PC-baserade programvaran OMICRON Test Universe som utvecklats av OMICRON electronics GmbH för testning av kraftskyddsreläer med OMICRON-testare i hårdvara. Ett OCC-testdokument (.occ) är en testplan för OMICRON Test Universe som innehåller flera testobjekt och ger en standardspecifikation för ett rutin- eller underhållstest. Sådana OCC-tester kan endast användas med programvaran OMICRON Test Universe och en lämplig hårdvarutestare.


Med hänvisning till HALCON, ett branschledande system för maskinseende från MVTec Software GmbH, används tillägget .occ för att beteckna HALCON-filer med förtränad OCR-klassificering (.occ). Sådana filer (t.ex. Universal_0-9_Rej.occ) är avsedda att användas med HALCON-programvara/utrustning och utgör en träningsgrund för tillförlitlig maskinell optisk teckenigenkänning (OCR) baserad på olika typer och stilar av typsnitt. Ett urval av förtränade OCR-dataset (.occ) tillhandahålls för HALCON-kunder.


Tillägget .occ avser dessutom verktyget OCCAM1D som skrivits i Fortran av en grupp forskare vid Scripps Institution of Oceanography för behandling av elektromagnetiska sonderingsdata. En .occ-fil är ett särskilt formaterat textdokument som innehåller en uppsättning initiala data som erhållits från en undervattenssändare. Sådana .occ-filer utgör indata för modellering av havsbottenprofiler med OCCAM1D.Program för att öppna eller konvertera OCC-filer

Du kan öppna OCC-filer med följande program: 

Populära format