patch 

Öppning av PATCH-filer

Har du problem med att öppna en .PATCH-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad PATCH-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .PATCH-filtypen?

Tillägget .patch betyder vad det säger, en patch, och används för att beteckna olika patchfiler. En patch är ett programmeringskoncept som helt enkelt innebär tillämpning och införlivande av små kodändringar i den ursprungliga källkoden eller binära koden.

En patch är en klartext- eller binärfil som innehåller kodändringar som ska tillämpas, tillsammans med metadata för att hålla reda på patcharna.Vanligast är att en .patch-fil är en klartextfil som innehåller källkoden för en patch tillsammans med metadata för patch-kontroll. PATCH-filer kan ses och redigeras med en textredigerare, men de är ofta XML-baserade och genereras normalt med hjälp av speciella programvaruverktyg för patchnivå och versionskontroll. Det finns strikta regler för att skapa patchar så att en patch framgångsrikt kan sammanfogas.

Binära patchar är körbara filer som tillämpar binära byteändringar på den ursprungliga binären eller ersätter hela sektioner med en uppdaterad kod. Binära korrigeringar kallas ofta hotfixes. I Windows har binära patchar tillägget .exe.Program för att öppna eller konvertera PATCH-filer

Du kan öppna PATCH-filer med följande program:
FileViewPro
FileViewPro by Solvusoft Corporation
 
Bluefish
Bluefish by The Bluefish Developers
 


Populära format

Videohandledning