pfl 

Öppning av PFL-filer

Har du problem med att öppna en .PFL-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad PFL-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .PFL-filtypen?

Filnamnstillägget .pfl betecknar främst PDFill Project File (.pfl), en filtyp som är associerad med PDFill PDF Editor, en avancerad PDF-redigerare för Microsoft Windows från PlotSoft LLC. PDFill PDF Editor gör det möjligt att öppna, direktredigera och spara om ändrade PDF-filer. Vid redigering kan varje öppnad PDF-fil sparas som ett projekt för att bevara PDF-dokumentets redigeringstillstånd. Med hänvisning till PDFill PDF Editor är en .pfl-fil ett PDF-redigeringsprojekt. Den fungerar som ett huvuddokument för att införa ändringar, ändra innehåll, lägga till nya funktioner osv. i en befintlig PDF-fil som senare kan exporteras som ett nytt PDF-dokument. Internt sparas .pfl-filer med hjälp av Microsofts OLE2 Compound Document Storage-format. Bortsett från det generiska behållarformatet är själva PFL-filformatet skyddat av PlotSoft LLC och kan inte läsas eller skrivas av annan programvara. Eftersom .pfl-filtypen automatiskt är förknippad med PDFill PDF Editor under installationen kan alla PDFillprojekt (.pfl) öppnas för redigering med ett dubbelklick. Som standard sparas PDFill PDF Editor-projekt i mappen "My PDFill" under den aktuella användarens dokument.


Alternativt representerar .pfl-tillägget filtypen Quicken WillMaker Plus Portfolio (.pfl) som introducerats av Quicken WillMaker Plus, en kommersiell programvara för advokater från Nolo. Här representerar .pfl-filen en personlig användarportfölj som är associerad med en viss person. Den håller reda på alla personens dokument och kontakter när du arbetar i Quicken WillMaker Plus. Varje .pfl-fil kan valfritt ges lösenordsskydd och krypteras med det starka AES 256-chiffret. En identisk kopia av varje Quicken WillMaker Plus-portfölj (.pfl) läggs automatiskt i mappen Nolo Documents Backup varje gång dokumentet sparas av användaren.


Dessutom har det ryska programföretaget 1C valt .pfl-tillägget för att beteckna parameterfiler i sina lösningar för datorstödd bokföring och företagsadministration. I 1C:s programvara lagrar en .pfl-fil (t.ex. 1Cv8.pfl) körtidsparametrar för en viss miljönivå.Program för att öppna eller konvertera PFL-filer

Du kan öppna PFL-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning