pkg 

Öppning av PKG-filer

Har du problem med att öppna en .PKG-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad PKG-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .PKG-filtypen?

.pkg är en förkortning av "Package" och är främst associerat med filtypen och formatet för Mac OS/iOS Software Installation Package (PKG). Mac OS är ett samlingsnamn för de operativsystem som Apple har utvecklat för sina Macintosh-datorer (Mac), medan iOS är Apples operativsystem för bärbara iPhone/iPad-enheter. Både i Mac OS och iOS används PKG-formatet som en standardmetod för att distribuera programvara via Apples installationsprogram.

En .pkg-fil är ett Mac OS/iOS-specifikt programvaruinstallationspaket, ett XAR-komprimerat arkiv med en intern katalogstruktur. I Mac OS/iOS är PKG-filtypen associerad med verktyget Installer som hanterar installationen av sådana .pkg-paket. Mac OS/iOS-programvarupaket (PKG) är endast avsedda för dessa operativsystem och kan inte användas/installeras någon annanstans. Vissa arkivhanterare gör det dock möjligt att visa och extrahera innehållet i .pkg-arkiv på flera olika plattformar.Förutom Mac OS/iOS identifierar .pkg-tillägget även programvaruinstallationspaket i Solaris (Sun OS), AT&T UNIX och andra liknande UNIX-liknande operativsystem.


Förutom ovanstående är .pkg-tillägget associerat med filformatet/typen Sony PlayStation Installation Package (PKG). PKG är ett egenutvecklat krypterat binärt format som Sony har utvecklat för sina PlayStation-spelkonsoler, inklusive PlayStation Portable (PSP).

En .pkg-fil är en fristående binär behållare med alla filer och resurser som utgör en viss PlayStation-programvara (oftast spel). PKG-formatet, som ursprungligen var avsett för UMD (Universal Media Disk), används nu för allt PlayStation-innehåll som kan laddas ner från PlayStation Network (PSN) eller PlayStation Store (PSS). Det finns vissa inofficiella verktyg som gör det möjligt att dekryptera PKG-behållare och manipulera deras innehåll.

PKG-paket kan laddas ner direkt till en PlayStation-enhet eller överföras till den via ett USB-minne - det är möjligt att installera .pkg-paket från PlayStation-huvudmenyn.


Dessutom används tillägget .pkg för att beteckna filtypen Action Definition File (.pkg) som används tillsammans med Action Studio, ett integrerat verktyg för att skapa anpassade skript för Automise. Automise är en omfattande lösning från VSoft för att automatisera systemadministrationsuppgifter i Microsoft Windows. En .pkg-åtgärdsdefinitionsfil är en XML-baserad klartextfil som utgör ett Automise-plugin, ett skript som implementerar en anpassad åtgärd. PKG-plugins finns i katalogen "Program Files\Automise\ActionDef".


När det gäller Symbian OS, ett operativsystem för mobila enheter (smartphones etc.) från Nokia, betecknar .pkg-tillägget filtypen Symbian Package Definition (PKG). Sådana paketdefinitionsfiler (.pkg) är textfiler som innehåller beskrivningar av filer och instruktioner för att bygga Symbian OS-paket (.sis) med hjälp av verktyget "makesis".


Slutligen används tillägget .pkg ofta för att märka olika paketfiler. En generisk paketfil är ett komprimerat eller okomprimerat arkiv som innehåller en samling resursfiler, oftast i ett internt katalogträd, tillsammans med instruktioner för installation/extrahering. PKG-paket används av olika program och miljöer som installationsmedia, datainnehållare, funktionspaket osv.Program för att öppna eller konvertera PKG-filer

Du kan öppna PKG-filer med följande program:
PrintPratic
PrintPratic by Micro Application
 
Hamster ZIP Archiver
Hamster ZIP Archiver by HamsterSoft
 
WinRAR
WinRAR by win.rar GmbH
 


Populära format

Videohandledning