png 

Öppning av PNG-filer

Har du problem med att öppna en .PNG-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad PNG-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .PNG-filtypen?

.png-tillägget är associerat med filformatet PNG (Portable Network Graphics). PNG är ett utbyggbart, royaltyfritt, plattformsoberoende och portabelt format för rastergrafik. Dethanterar gråskala, palettbaserade och icke-palettbaserade RGB(A)- och truecolor-bilder med 8/16/32/48-bitars färgdjup, samtidigt som det stöder förlustfri komprimering och transparens i alfakanalen.

PNG-formatet utformades för att ersätta det äldre GIF-formatet för webbgrafik genom att ge samma skärpa för linje- och logotypgrafik och samtidigt ge stöd för färgbilder. En typisk .png-bildfil är mindre än en GIF-fil, har bättre bildkvalitet än en JPEG-fil och utnyttjar förlustfri komprimering som en TIFF-fil (fast med en annan algoritm).PNG-filer innehåller vanligtvis en bild per fil. En .png-fil har en skiktad, styckebaserad intern struktur där varje styckebild lagrar specifik information om bilden.

Alla nuvarande webbläsare har fullt stöd för .png-bilder, trots vissa problem som fortfarande finns i tidigare versioner av Microsoft Internet Explorer.Program för att öppna eller konvertera PNG-filer

Du kan öppna PNG-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning