qvf 

Öppning av QVF-filer

Har du problem med att öppna en .QVF-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad QVF-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .QVF-filtypen?

Filnamnstillägget .qvf representerar filtypen Qlik Sense Appplication (.qvf) som är associerad med Qlik Sense kommersiell Business Intelligence (BI) programvara från QlikTech International AB. I Qlik Sense är en applikation en databasliknande programmerbar modell som kan köras antingen lokalt eller på en Qlik Sense-server för att hämta data från olika källor i farten, analysera dem och presentera resultaten på ett användardefinierat sätt.

En .qvf-fil är en binär fil i QlikTechs egenutvecklade format som representerar ett enskilt Qlik Sense-program, eller app, som skapats från grunden i Qlik Sense Desktop eller genererats från ett QlikView-dokument (.qvw). Qlik Sense-appar (.qvf) sparas som standard i mappen "%UserProfile%\Documents\Qlik\Sense\Apps". Den här mappen representerar det som kallas Qlik Sense-programhubben, som är tillgänglig både lokalt i Qlik Sense Desktop eller via ett webbgränssnitt via port 4848. Alla Qlik Sense-applikationer kan delas genom att kopiera den associerade .qvf-filen till samma mapp på en annan dator med Qlik Sense Desktop installerad. Dessutom kan en lokal .qvf-app importeras till en Qlik Sense-server i företagsskala.

 

Program för att öppna eller konvertera QVF-filer

Du kan öppna QVF-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning