svclog 

Öppning av SVCLOG-filer

Har du problem med att öppna en .SVCLOG-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad SVCLOG-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .SVCLOG-filtypen?

Filnamnstillägget .svclog betecknar WCF Trace Log File (.svcLog), en filtyp och ett format som är associerat med Windows Communication Foundation (WCF), en flexibel programmeringsmodell som används för att underlätta programkommunikation över språkgränserna. WCF är en nyckelkomponent i Microsofts .NET Framework som tillhandahåller en kontrollerad programmeringsmiljö och verktyg för skapande av olika mjukvaruprodukter. WCF utökar funktionaliteten hos .Net Framework genom att erbjuda enhetliga kommunikationsmönster för att konfigurera utbyte av meddelanden mellan klient och värd.

.svcLog-filer genereras av WCF vid serviceproblem och gör det möjligt för utvecklare att spåra programmens verksamhet. De innehåller loggposter som beskriver hur lång tid det tar för varje element att utföra, antingen mellan käll- och destinationstillstånden eller genom en uppsättning mellanliggande tidsstämplar. Det är möjligt att konfigurera spårningsnivåer för att styra vilken typ av meddelanden som ska skickas, från kritiska felvarningar till allmänna rapporter som behövs för att förbättra systemets prestanda. SVCLOG-filer kan filtreras, öppnas, analyseras och slås samman med hjälp av WCF Service Trace Viewer Tool (SvcTraceViewer.exe) som finns tillgängligt från Microsoft.

 

Program för att öppna eller konvertera SVCLOG-filer

Du kan öppna SVCLOG-filer med följande program: 

Populära format