tms 

Öppning av TMS-filer

Har du problem med att öppna en .TMS-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad TMS-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .TMS-filtypen?

Filnamnstillägget .tms är främst känt tack vare dess association med filtypen ArcSoft ShowBiz Project (.tms) som introducerades av ArcSoft, Inc. med deras kommersiella videoredigerare ArcSoft ShowBiz (en nedlagd produkt). En .tms-fil är ett ArcSoft ShowBiz-projekt. I ett proprietärt format som kombinerar binära sektioner med textbaserade XML-delar, ger .tms-filen sökvägsnamnreferenser till alla klipp som importeras och används i ett visst projekt, tillsammans med alla effekter och övergångar som tillämpas. Inga egentliga video- eller ljuddata lagras i projektfilen. Sådana TMS-projekt kan endast öppnas i ArcSoft ShowBiz och måste exporteras i ett standardformat för att kunna publiceras som digital video. Filtypen .tms associeras automatiskt med ArcSoft ShowBiz när den installeras.


Dessutom representerar .tms-tillägget också filtypen Tableau Map Service File (.tms) som är associerad med programvaran Tableau Business Intelligence från Tableau Software. Tableau erbjuder bland annat omfattande möjligheter till datamappning och inbyggd anslutning till Web Map Service (WMS). För anslutning till icke-WMS-kompatibla kartservrar används Tableau Map Service (TMS). En .tms-fil är ett textbaserat XML-dokument som anger anslutningsuppgifter för TMS. Sådana filer är avsedda att redigeras manuellt i en textredigerare och sparas i mappen "%UserProfile%\Documents\My Tableau Repository\Mapsources" (Microsoft Windows).


.tms-tillägget är också känt för att ha varit associerat med filtypen Telemate Script (.tms), med hänvisning till Telemate, ett gammalt MS-DOS-modemkontroll- och filöverföringsverktyg som skrevs av Hu Tsung. I detta sammanhang skulle en .tms-fil representera en lista i klartext med Telemate-kommandon som skall exekveras som en batch.Program för att öppna eller konvertera TMS-filer

Du kan öppna TMS-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning