vsto 

Öppning av VSTO-filer

Har du problem med att öppna en .VSTO-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad VSTO-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .VSTO-filtypen?

Filtypen .vsto för VSTO-tillägget (.vsto) och filnamnstillägget .vsto avser Visual Studio Tools for Office (VSTO). VSTO fungerar som en interoperabilitetsbrygga mellan Microsofts .NET-teknik och CLR-miljön (Common Language Runtime) i Microsoft Office som gör det möjligt att skriva och distribuera .NET-baserade Office-anpassningar.

Själva .vsto-filen är en XML-kontrollfil för ett tillägg för Microsoft Office-anpassning. Den binder ihop tilläggets DLL och andra filer och definierar dess beteende. VSTO-tilläggsfiler är vanligtvis paketerade som MSI-baserade installationsprogram som ska köras på användarens sida.För att ett VSTO-tillägg ska kunna installeras korrekt måste filtypen .vsto vara associerad med VSTO Execution Engine (VSTOEE) och en korrekt version av Microsoft Office med VSTO-körtiden måste finnas. När den är installerad förväntas en VSTO-tilläggsfunktion laddas automatiskt vid start av värdprogrammet, förutsatt att korrekta registerposter har skapats under installationen och att tilläggsfunktionen är aktiverad i programmets inställningar (t.ex. "COM Add-Ins" i Microsoft Excel).Program för att öppna eller konvertera VSTO-filer

Du kan öppna VSTO-filer med följande program: 

Populära format