zw1 

Öppning av ZW1-filer

Har du problem med att öppna en .ZW1-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad ZW1-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .ZW1-filtypen?

En serie filnamnstillägg som .zw[n], där [n] är ett ensiffrigt nummer, tillhör programvaran EPLAN Electric P8 för konstruktion av elektriska system, som är en del av EPLAN Computer-Aided Engineering (CAE)-plattformen från EPLAN Software & Service GmbH. I EPLAN Electric P8 betecknar sådana indexerade tillägg backup-filer, där indexet pekar ut backuptypen. Till exempel får normala projektbackuper tillägget .zw1, medan symbolbiblioteksbackuper känns igen som .zw2. Förutom .zw1 och .zw2 används andra tillägg för specifikationer, formulär osv.

Själva .zw1-filen är ett vanligt 7z-arkiv (7-Zip) med en annan förlängning. Den fungerar som en komprimerad enfilig omslagsfil för flera kataloger (.fdb, .sdb, .xdb) och filer (.eod, .eox) som utgör ett komplett EPLAN Electric P8-projekt. Tillverkare av utrustning och system tillhandahåller ofta sina EPLAN Electric P8-makron eller exempelprojekt som ZW1-filer. Sådana filer är inte bakåtkompatibla och kan endast öppnas (Project-Restore-Basic Project) i samma eller en nyare EPLAN Electric P8-version som användes för att skapa dem.

 

Program för att öppna eller konvertera ZW1-filer

Du kan öppna ZW1-filer med följande program: 

Populära format