cfg 

Opening CFG files

Onko .CFG-tiedoston avaamisessa ongelmia? Keräämme tietoa tiedostomuodoista ja voimme selittää, mitä CFG-tiedostot ovat. Lisäksi suosittelemme ohjelmistoja, jotka soveltuvat tällaisten tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen.

Mikä on .CFG tiedostotyyppi?

MS-DOS-aikakaudelta peräisin oleva .cfg-pääte on lyhenne sanoista "Configuration" (konfiguraatio), ja sitä käytetään Microsoft (MS) Windows-maailmassa yleisesti CFG-tiedostotyypin (Configuration File) nimeämiseen.

Konfiguraatiotiedosto on itsenäinen selkoteksti- tai binääritiedosto, johon on tallennettu joukko muuttujia ja niiden arvot. CFG-tiedostot tarjoavat alkuasetukset, joilla voidaan määrittää käyttöympäristö, säätää käyttöjärjestelmän käyttäytymistä tai konfiguroida sovellusta..cfg-tiedosto on konfiguraatiotiedosto, ja useimmat CFG-tiedostot ovat selkokielisiä (usein XML-pohjaisia), ja ne sisältävät jäsenneltyjä ja sisennettyjä tekstirivejä lukemisen ja muokkaamisen helpottamiseksi. Tällaisissa CFG-tiedostoissa on yleensä laajoja kommentteja, joissa selitetään käytettävissä olevia konfiguraatioasetuksia ja syntaksia.

Jotkin MS Windowsissa olevat .cfg-tiedostot ovat binäärimuodossa, eikä niitä voi tarkastella/muokata suoraan.

CFG-määritystiedostoja käyttävät monet eri sovellukset (myös pelit) ja käyttöjärjestelmän osat. CFG-tiedostot sijoitetaan yleensä joko sovellushakemistoihin tai käyttäjäprofiileissa oleviin sovellustietohakemistoihin.

Unix-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä konfiguraatiotiedostot on perinteisesti merkitty .conf- tai .rc-päätteellä.Ohjelmisto CFG-tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen

Voit avata CFG-tiedostoja seuraavilla ohjelmilla:
Notepad++
Notepad++ by Notepad++ Team
 
FileViewPro
FileViewPro by Solvusoft Corporation
 
VLC media player
VLC media player by VideoLAN
 
PoiEdit
 


Suosittuja tiedostomuotoja

Video-oppaat