Populaire formaten

Bestandsformaten die met J beginnen

.JPG file formatJPG: Bestandsextensie JPG - JPG bestanden openen - JPG informatie over bestandstype
De .jpg extensie behoort universeel bij het JPEG (Joint Photographic Experts Group) afbeeldingsformaat en het JPG bes...

.JPT file formatJPT: Bestandsextensie JPT - JPT bestanden openen - JPT informatie over bestandstype
De .jpg bestandsnaam-extensie behoort tot het JPEG 2000 Bitmap Image (.jp2, .j2k, .jpt, enz.) bestandstype en het JPE...

.JAVA file formatJAVA: Bestandsextensie JAVA - JAVA bestanden openen - JAVA informatie over bestandstype
De .java-extensie wordt consequent en universeel geassocieerd met Java en toegewezen aan Java-broncodebestanden. Java...

.JFIF file formatJFIF: Bestandsextensie JFIF - JFIF bestanden openen - JFIF informatie over bestandstype
De extensie .jfif staat voor JPEG File Interchange Format (JFIF) en dient, naast verschillende andere extensies (.jpe...

.JNT file formatJNT: Bestandsextensie JNT - JNT bestanden openen - JNT informatie over bestandstype
De .jnt bestandsnaamextensie vertegenwoordigt het Microsoft Ink Journal Document (JNT) bestandsformaat en -type. Wind...

.JPEG file formatJPEG: Bestandsextensie JPEG - JPEG bestanden openen - JPEG informatie over bestandstype
De .jpeg-extensie dient precies hetzelfde doel als .jpg, namelijk het aanduiden van grafische afbeeldingsbestanden in...

.JPEGENX file formatJPEGENX: Bestandsextensie JPEGENX - JPEGENX bestanden openen - JPEGENX informatie over bestandstype
De bestandsnaamextensie .jpegenx staat voor het generieke bestandstype Encrypted JPEG Image (.jpegenx). Dit achtervoe...

.JPS file formatJPS: Bestandsextensie JPS - JPS bestanden openen - JPS informatie over bestandstype
Staande voor JPEG Stereoscopisch (JPS), dient de .jps-bestandsextensie om het Stereoscopische JPEG-beeld (.jps) besta...

.JS file formatJS: Bestandsextensie JS - JS bestanden openen - JS informatie over bestandstype
De .js-extensie staat voor JavaScript, en de primaire associatie ligt bij het bestandstype JavaScript Script (JS). Ja...

.JSON file formatJSON: Bestandsextensie JSON - JSON bestanden openen - JSON informatie over bestandstype
De .json-extensie is gekoppeld aan het JavaScript Object Notation (JSON) formaat en bestandstype en is te vinden in b...

Meer bestandsformaten beginnend met J

1 - 2

Meer bestandsextensies