08b 

Öppning av 08B-filer

Har du problem med att öppna en .08B-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad 08B-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .08B-filtypen?

08b — Profile 2008 T1 Backup.Program för att öppna eller konvertera 08B-filer

Du kan öppna 08B-filer med följande program: 

Populära format