c18 

Öppning av C18-filer

Har du problem med att öppna en .C18-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad C18-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .C18-filtypen?

c18 — 2018 Cantax T2 Return.Program för att öppna eller konvertera C18-filer

Du kan öppna C18-filer med följande program:
CANTAX T2Plus
CANTAX T2Plus by CCH Canadian Limited
 
LabelCreator Pro
LabelCreator Pro by LabelWhiz of Minnesota, Inc.
 
CANTAX T2Plus
CANTAX T2Plus by Wolters Kluwer Limited
 


Populära format

Videohandledning