old 

Öppning av OLD-filer

Har du problem med att öppna en .OLD-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad OLD-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .OLD-filtypen?

Filnamnstillägget .old har blivit en konventionell metod för att beteckna säkerhetskopior på många operativsystem och plattformar. Oavsett om tillägget .old läggs till manuellt eller på ett programmatiskt sätt, anger tillägget .old en filsystemsenhet (antingen fil eller mapp) som inte längre används och som sparas för säkerhetskopiering och för att vid behov kunna återgå till eventuella senare ändringar som gjorts i den. Det kan vara ett dokument, en konfigurationsfil, en system- eller användarmapp eller någon annan datafil. Ett exempel är mappen Windows.old som skapas som säkerhetskopia vid uppgradering eller upprepad installation av operativsystemet Microsoft Windows. Suffixet .old läggs också ofta till manuellt när man gör ändringar i viktiga konfigurationsfiler för att behålla den gamla, oförändrade versionen intakt.

Tillägg som .old anger bara filens eller mappens roll, utan att ge några ledtrådar om filens verkliga interna format eller syfte. När det gäller filer läggs .old-tillägget normalt helt enkelt till det ursprungliga filnamnet och tillägget, vilket gör att den faktiska filtypen blir tydlig och lätt kan återställas.

 

Program för att öppna eller konvertera OLD-filer

Du kan öppna OLD-filer med följande program:
Notepad++
Notepad++ by Notepad++ Team
 
PSPad editor
PSPad editor by Jan Fiala
 
VLC media player
VLC media player by VideoLAN
 
NoteTab Light
NoteTab Light by Fookes Holding Ltd
 


Populära format

Videohandledning