u14 

Öppning av U14-filer

Har du problem med att öppna en .U14-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad U14-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .U14-filtypen?

I likhet med andra alfanumeriska filnamnstillägg som används för samma ändamål, betecknar tillägget .u14 i första hand filtypen UFile 2014 Tax Return File (.u14). Denna filtyp är associerad med UFile, en skattedeklarationslösning för kanadensiska skattebetalare som tillhandahålls av Thomson Reuters Tax and Accounting Inc. UFile finns både som en onlinetjänst och en Microsoft Windows-applikation och gör det möjligt att lämna in skattedeklarationer till Canada Revenue Agency (CRA) med hjälp av det CRA-godkända NETFILE-systemet. När UFile används tilldelas datafiler för skattedeklarationer automatiskt förlängningar beroende på skatteår. Således ges tillägget .u14 till skattedeklarationsfiler för 2014 som upprättas i UFile och sparas lokalt för vidare hänvisning. Sådana data för 2014 års skattedeklaration (.u14) kan öppnas i UFile eller UFile ONLINE samt importeras till andra program för att förbereda skattedeklarationer (t.ex. Turbotax).


På ett helt annat sätt används samma .u14-tillägg av en annan programvara för skattedeklarationer, den tyskspråkiga WISO Steuer-Sparbuch från Buhl Data Service GmbH, för att beteckna sina momsdeklarationsfiler för 2013. Det egentliga namnet på filtypen är WISO Steuer-Sparbuch Umsatzsteuererklärung (WISO Steuer-Sparbuch Skattedeklaration). Konventionen att använda tillägg som .u14 för momsdeklarationsfiler (och .s14 för inkomstskatt) fanns i WISO Steuer-Sparbuch fram till version 2015 och ersattes av tilläggsmönstret .steuer2014.Program för att öppna eller konvertera U14-filer

Du kan öppna U14-filer med följande program:
WISO Steuer-Sparbuch
WISO Steuer-Sparbuch by Buhl Data Service GmbH
 
UFile
UFile by Thomson Reuters DT Tax and Accounting Inc.
 
UFile Updater
UFile Updater by Thomson Reuters DT Tax and Accounting Inc.
 
ImpotExpert
ImpotExpert by Thomson Reuters DT Tax and Accounting Inc.
 


Populära format