vpl 

Opning af VPL filer

Har du et problem med at åbne en .VPL-fil? Vi indsamler oplysninger om filformater og kan forklare, hvad VPL filer er. Derudover anbefaler vi software, der er egnet til at åbne eller konvertere sådanne filer.

Hvad er .VPL filtype?

.vpl filtypenavnet har sin primære tilknytning til vanBasco's Karaoke Player Playlist (.vpl) filtype. vanBasco's Karaoke Player er en ældre freeware karaokeafspiller til Microsoft Windows, der understøtter afspilning af MIDI-filer med tekster (.kar). En .vpl-fil er en tekstbaseret afspilningsliste, der er oprettet i vanBasco's Karaoke Player. Den anvender en CSV-lignende struktur af poster med semikolon som afgrænser. VPL-spillelister kan åbnes direkte med en hvilken som helst teksteditor eller importeres til et regnearksprogram.


Derudover har .vpl-udvidelsen en tilknytning til Avaya Voice Message (VPL)-filtypen og -formatet. Avaya er en stor leverandør af PBX-kommunikationsløsninger (Private Branch Exchange), og VPL er det standardiserede proprietære filformat for talemeddelelser, der er optaget/modtaget på et Avaya-system. VPL-stemmemeddelelser kan afspilles med Avaya Voice Player (AVP) værktøjet.


Autodesk Fabrication er et kommercielt CAM-værktøj (Computer-Assisted Manufacturing) fra Autodesk og bruger filtypenavnet .vpl i forbindelse med filtypen/formatet Post Processor Library (VPL). En .vpl-fil repræsenterer et lager for biblioteket af efterbehandlingsmaskinstyringer, der er oprettet med en given Autodesk Fabrication-installation. Som standard er VPL-filer placeret i mappen "C:\CAM".


Desuden bruges .vpl-udvidelsen også til at betegne virtuelle egenskabsfiler (.vpl) i TeX/LaTeX-sætningsmiljøer. En .vpl-fil er en tekstbaseret fil, der indeholder en beskrivelse af en virtuel skrifttypes metrikker og bruges som kilde til at generere virtuelle skrifttyper (.vf) ved hjælp af CLI-værktøjet "vptovf".


Udover det er .vpl-udvidelsen også forbundet med Fortinet VPN Policy File (.vpl) filtype. En .vpl-fil er en definition af en VPN-tunnel (Virtual Private Network), der er beregnet til at blive brugt med Fortinet-netværkssikkerhedssoftwaren (FortiClient VPN, FortiClient Endpoint Security). Ud over .vpl-politikfiler anvendes .vpz-filer (VPN-politikpakke), der indlejrer alle nødvendige tunnelcertifikater, også sammen med Fortinet-softwaren.


.vpl-udvidelsen forekommer også i forbindelse med Nokia firmwareopdaterings-/gendannelsesbeskrivelsesfiler (.vpl). En sådan .vpl-fil (f.eks. "RM821_059S6R5_3047.0000.1326.2002_068.vpl" for Nokia Lumia) indeholder kontroloplysninger om, hvilke firmwarefiler (.dcp, .bin og andre) der skal anvendes til en bestemt Nokia-enhed.


Med henvisning til Madagascar, en åben/fri databehandlings- og LaTeX-baseret ramme til opbygning af dokumenter til Unix-stil OS'er, tjener .vpl-suffikset til at skelne mellem VPLOT-billedfiler (.vpl). VPLOT er et vektorbaseret softwareplottesystem, og en .vpl-fil er en binær repræsentation af et plottet billede. For at blive gengivet på skærmen skal en .vpl-fil behandles af en af VPLOT-"penne" (renderingsmotorer). VPL-filer kan konverteres til mange andre formater ved hjælp af Madagaskars "vpconvert"-værktøj.


Endelig forekommer .vpl-udvidelsen også i forbindelse med filtypen SMART Video Player Playlist (VPL), der bruges med SMART Video Player, et supplerende værktøj i SMART Notebook interaktiv software til uddannelsesinstitutioner fra SMART Technologies. En .vpl-fil er en liste over flere videofiler, der kan afspilles i rækkefølge på et interaktivt whiteboard i klasseværelset. VPL-afspilningslister organiseres inde fra SMART Video Player.Software til at åbne eller konvertere VPL filer

Du kan åbne VPL filer med følgende programmer: 

Populære formater

Videovejledninger