hs 

Opening HS files

Onko .HS-tiedoston avaamisessa ongelmia? Keräämme tietoa tiedostomuodoista ja voimme selittää, mitä HS-tiedostot ovat. Lisäksi suosittelemme ohjelmistoja, jotka soveltuvat tällaisten tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen.

Mikä on .HS tiedostotyyppi?

Ensisijaisesti .hs-pääte kuuluu Haskell Script (HS) -tiedostotyyppiin. Haskell on täysimittainen avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli, joka tukee moniydinprosessointia, rinnakkaisuutta sekä muiden ohjelmointikielten integrointia. Toisin kuin C, C++ ja vastaavat, Haskell kuuluu funktionaalisiin kieliin. Haskell Platform on saatavilla Windowsille, Mac OS:lle ja Linuxille.

.hs-tiedosto on selkotekstitiedosto, joka sisältää Haskell-kielisen ohjelman lähdekoodin. HS-tiedostot on tarkoitettu luotaviksi, katseltaviksi ja muokattaviksi millä tahansa saatavilla olevilla tekstityökaluilla. Jotta .hs-lähdekooditiedoston muodossa oleva Haskell-ohjelma voidaan suorittaa, se on käännettävä asianmukaisesti Haskell-kääntäjällä, jolloin saadaan suoritettava binääritiedosto.Haskell-lähdekooditiedostot, joiden syntaksi on erilainen ("literate Haskell"), tallennetaan yleensä eri tiedostopäätteellä (.lhs).


Vaihtoehtoisesti ja Javan yhteydessä .hs-päätteellä tunnistetaan Java HelpSet (HS) -tiedostotyyppi. Java on alustariippumaton oliopohjainen ohjelmointikieli, jossa käytetään tavukoodin ja virtuaalikoneen käsitteitä, joiden ansiosta Java-ohjelmaa voidaan ajaa millä tahansa alustalla.

HelpSet on osa Java-sovelluksen "sisäänrakennettua" ohjejärjestelmää, ja .hs-tiedosto on selväkielinen, ihmiselle luettava tiedosto, joka sisältää XML-määrityksen sovelluksen ohjeen sisällöstä. Java-sovellus kutsuu tällaisen HelpSet-tiedoston (.hs) joka kerta, kun käyttäjä aktivoi sovelluksen ohjejärjestelmän.


Motorola-matkapuhelimien yhteydessä .hs-päätettä käytetään Motorola Flex Firmware Image (HS) -tiedostotyypin ja -muodon kuvaamiseen. Motorola HS on patentoitu binäärimuoto, jota käytetään Flex-kuvien tallentamiseen. Flex-kuva on osa Motorola-puhelimen laiteohjelmistoa, joka kattaa käyttäjäohjelmiston ja asetuskerroksen, ja se voidaan ladata puhelimeen ohjelmistopäivityksenä. Flex-tiedostoja ei yleensä ole tarkoitettu muokattaviksi, mutta sitä varten on olemassa erikoistuneita muokkaustyökaluja.Ohjelmisto HS-tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen

Voit avata HS-tiedostoja seuraavilla ohjelmilla: 

Suosittuja tiedostomuotoja

Video-oppaat